Startsidan
Fartygsfakta
Projektet S/V Isolda
Isolda Ekonomisk Förening
Bli medlem i (FSIV)
Arbetsdagar
Kajutahistorier & övriga berättelser.
Carl Julius
Var finns vi?
K-märkning
Sponsorer
KontaktS/V Isolda
Sveriges sista seglande fraktfartyg i transatlantisk fart.Skonaren Isolda
  S/V Isolda är en tremastad slättoppad skonare som byggdes i järn 1902 på Lödöse varv. Hon levererades till Göteborgsrederiet Korn & Kjellberg och sattes in på kaffetraden till Sydamerika. Under åren kom hon att angöra en mängd olika hamnar runt om i världen. Hon är det sista svenska segelfartyget som seglat i oceanfart.

  Arbetsdagar 2024

  Januari: fre 12, lör 13.
  Februari: den 2, 3 samt 24.
  Mars: den 25, 26.
  April: den 5, 6, samt 26, 27.
  Maj: den 15, 16.
  Juni: fre 7, lör 8.
  OBS! Arbetsdagarna 28-29 juni har ändrats till 1-2 juli.
  Juli: mån 1, tis 2, samt fre 19, lör 20.
  Augusti: tors 8, fre 9, samt fre 30, lör 31.
  September: fre 20, lör 21.
  Oktober: fre 11, lör 12, samt tors 31.
  November: fre 1, samt fre 22 och lör 23.
  December: fre 13, lör 14.

  Ändringar kan ske, de skrivs in här på schemat. Vi startar vid 9-9:30 och håller på till 16-17 tiden. Så roligt om du kan komma och hör gärna av dig i förväg.

  Margareta Romander 070-291 98 80
  Hälsningar Styrelsen

  Sociala medier - Klicka på logotypen


  www.facebook.com/SVIsolda

  www.instagram.com/sv_isolda
  ARBETSDAGAR

  På bilden ligger Skonaren Isolda förtöjd utanpå dockan på Gotenius Varv i Göteborg. Detta är hennes plats under renoveringen. I dagsläget är tre master på plats. Hon ser återigen ut som en 111:a!

  Isoldas Vänförening är öppen för alla som är intresserade av fartyg, havet eller helt enkelt bara vill vara med och stödja renoveringen av detta speciella fartyg.

  På arbetsdagarna är alla medlemmar hjärtligt välkomna ombord för att delta i arbetet med underhåll eller bara träffas och ta del av alla historier/skrönor om fartyget och familjen som levde ombord. Fika serveras i akterhuset!
  Rasmus Djerf gör en Selfie med tungan rätt i munnen för att få med Akteskeppet.  Bilder från Arbetsdagarna 20 och 21 Januari då Isolda flyttades till Kaj
  för att lyfta ut skrot samt få i Ballast.
  Pir 4 och JESS MØLLER arbetade med Masttillverkning. Fint hantverk


  Utförda arbetsdagar 2022:
  Januari: torsdag 13/1 och fredag 14/1 samt 28/1 och 29/1.
  Planeringsmöte blir på torsdagen. Vi siktar på att starta mötet vid kl.10.00.
  Februari: 18-19
  Mars: 5-6 (Ny plats. Se länk nedan) och 25-26
  Klicka här för länk med Google Maps som tar dig till Strandön, Ljungskile
  April: 12-13 och 29-30
  Maj: 13-14 och 27-28
  Juni: 17-18
  Augusti: 19-20
  September: 8-9
  September: 30/9 – 1/10
  Oktober: 21 – 22
  November: 11 – 12
  December: 2 – 3 och 29 – 30


  Utförda arbetsdagar 2021:
  Januari: Arbetet är inställt den 15 och 16 januari på grund av KYLA och HALKA
  Februari: Fredag 5, Lördag 6 är inställda på grund av Kyla och Snö, Fredag 26 och Lördag 27
  Mars: Fredag 19 och Lördag 20
  April: Fredag 9, Lördag 10 samt Fredag 30/4
  Maj: Lördag 1/5, Fredag 21/5 och Lördag 22/5
  Juni: Fredag 18/6 och Lördag 19/6
  Juli: Fredag 9/7 och Lördag 10/7 Inställda Fredag 30/7 och Lördag 31/7
  Augusti: Torsdag 12/8 och fredag 13/8 samt fredag 20/8 och lördag 21/8
  September: Fredag 10/9 och 11/9
  Oktober: Fredag 1/10 och lördag 2/10 samt fredag 22/10 och 23/10
  November: Fredag 19/11 och Lördag 20/11
  December: Arbetsdagarna 10-11 december ställs in p.ga kylan och halkrisken


  Ring mig vid oklarheter 070 291 98 80
  Margareta

  Välkomna
  Obs ändringar kan ske och det meddelas här.


  Allt arbete ombord sker på egen risk.
  Kan du inte dessa dagar? Kom med förslag!
  ordforanden(O)isolda.info
  margareta(O)romander.nu
  tommy.andersson(O)isolda.info

  2022-05-08
  Mastvike går i Sjön för transport till Göteborg.


  Foton från arbetsdagar i April 2021


  Carl-Erik i arbete

  Maskinrummet

  Olika foto från Maskinrummet

  Lina, Tommy, Rasmus och Nils vid fikabordet

  Magnus Jönson har lite rast

  Lina, Erik, Fabian, Rasmus och Nils i Kajutan

  Carl-Erik i Kajutan
  Bidrag till kulturarvsarbete

  Bidrag till kulturarvsarbete är statliga medel som Riksantikvarieämbetet fördelar till insatser med syfte att bevara, använda och utveckla kulturarvet.

  Bidrag för år 2020 RAÄ-2020-572 Isolda Ekonomisk Förening Iordningställande av S/V Isolda till Berättarfartyg under Jubileumsåret 2021 Västra Götaland 300 000 kr


  Länk till PDF med olika bidragsmottagare  ÅRSMÖTE GENOMFÖRDES ENLIGT NEDAN

  lsolda Ekonomisk Förening
  Information angående förenings årsmöte 2020 med hänsyn till coronakrisen

  Riksdagen beslutade den 3 april 2020 om en ny tillfällig lag för att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Den nya lagen träder i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020. Det innebär att styrelsen får inför en föreningsstämma besluta att medlemmarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per email eller post, även om det strider mot stadgarna och utan att det står i kallelsen till stämman. Medlemmen ska i dessa fall få ett formulär där medlemmen kan rösta ja eller nej till beslutsförslaget (årsmötesprotokollet). Medlemmen får helt enkelt ett upprättat årsstämmoprotokoll som man får rösta ja eller nej till. Det är upp till styrelsen att besluta hur poströstningen ska gå till, t.ex. vid vilken tidpunkt poströsten senast ska vara hos föreningen och om poströsten ska kunna göras med e-post.

  Vi i styrelsen har beslutat, för att kunna genomföra ett årsmöte 2020, att hålla årsmötet enligt regeringens nya tillfälliga lag. Årsmötet 2020 genomförs genom att vi skickar till föreningens medlemmar (per email eller post) bifogade dokument:

  Kallelse till ordinarie föreningsstämma
  Fastställt årsmötesprotokoll (utan övriga punkter).
  Årsredovisning samt revisionsberättelse
  Medlemmarna får utöva sin rösträtt och per email eller post och rösta ja eller nej till det fastställda årsmötesprotokollet.


  Svar skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 oktober kl. 10:00.

  Svar skickas till:
  Email: margareta@romander.nu
  Post: lsolda Ekonomisk Förening
  Arendalsvägen 24, 459 31 Ljungskile


  Med vänlig Hälsning
  Styrelsen  Detta anslag skall användas till nedanstående arbete.  NYTT DATUM
  EN BRÖLLPSRESA UTAN MOTSTYCKE

  1909 köpte Carl Julius Ahlgren skonaren S/V Isolda. Ett år senare gav hans sig ut på en bröllopsresa med frun Ellen. Resan tog hela trettiotvå år och slutade inte förrän andra världskriget var ett faktum. Isolda blev makarnas hem och fyra barn föddes till sjöss. Skepparen blev barnmorska, och gravida kvinnor i Sydamerika ville bli förlösta av den svenske skepparen!

  Ett föredrag med Göteborgs hembygdsförbund.
  Hämta din biljett i museets reception från klockan 10 samma dag.
  Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga.


  GÖTEBORGS HEMBYGDSFÖRBUND
  INSTÄLLT ons 25 November
  Tid: 18:00 - 19:00
  Var: Wallenstamsalen

  Deltagare måste anmäla sig till museet.

  NY FÖRELÄSNING OM ELLEN AHLGREN
  INSTÄLLT Tisdagen den 1 December
  Tid: 15:00 - 16:00
  Mer information kommer.

  GÖTEBORGS STADSMUSEUM
  Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg

  Några foto från senaste dockningen.


  Från vänster i bild: Magnus Jönson, Peter Ahlanders & Lars Petersen

  European Cultural Tourism Network Awards
  Destination of Sustainable Cultural Tourism 2019

  Varma gratulationer till Tommy Andersson som erhöll pris för sitt arbete med att
  "Koppla ihop maritim kultur med turism/besöksnäring i samverkan med andra kulturaktörer".
  Speciellt är det för Vänereskadern 2018.

  Priset delades ut i Malaga, Spanien, på en kongress 23-26 oktober 2019.
  Era medlemsavgifter är nödvändiga för oss för att kunna hålla igång arbetsgruppen samt betala övriga administrativa kostnader som ex. försäkring, websida, porto m.m.

  För att kunna genomföra vår målsättning är vi tacksamma för ett extra bidrag från er.

  Medlemsavgifter:

  • Enskilt medlemskap, vuxen (200 kr/år)
  • Enskilt medlemskap, ungdom (150 kr/år)
  • Familjemedlemskap (350 kr/år)
  • Företagsmedlemskap (1000 kr/år)
  • Extra bidrag till renoveringen är välkommet

  Sätt in beloppet på BG 729-7666.
  Vid betalning lämna information om namn, typ av medlemskap, extra bidrag samt namn och E-mailadress.

  Tackar på förhand för ert bidrag!

  Styrelsen Vänföreningen Skonaren Isolda
  Erhållna bidrag 2017
  Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur har givit 90.000 kr.

  Erhållna bidrag 2015 - 2016
  Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs Fond för svensk kultur har givit 75.000 kr.
  Statens maritima museer har delat ut 250.000 kr.
  Dessa pengar har gjort det möjligt att få Isoldas mesanmast tillverkad.
  Vi TACKAR för dessa pengar till arbetet att få Isolda under segel igen!


  Isoldas historia är välkänd och det finns ett sällsynt rikt dokumentationsmaterial med ritningar, fotografier och berättelser om livet ombord. Enligt Statens Maritima Museer är Isolda ett mycket intressant och historiskt värdefullt fartyg. Isolda K-märktes 2002.

  år 1994 köptes Isolda av den nybildade föreningen Isolda Ekonomisk Förening (IEF). Föreningens målsättning är att återställa fartyget exteriört i så nära tidstypiskt skick som möjligt men anpassad efter gällande krav. Vi skall bedriva verksamhet inom sjöfart som seglande passagerarfartyg. Fartyget skall anpassas för handikappade. Interiört skall hon ha en god standard med ett antal tvåmanshytter samt mäss för besättningen. Som passagerarfartyg skall hon kunna segla med turister, lokalt boende samt kunna användas av näringslivet för ex. nätverkande/ marknadsföring.

  Isoldas väl dokumenterade historia, storlek och konstruktion gör henne till ett unikt kulturarv. Med sitt vackra skrov och rigg är hon en bra plattform för nuvarande och kommande generationer att få en inblick i hur det är att segla och leva ombord på ett fartyg av den här storleken. Isolda är byggd i järn och är ett kraftfullt fartyg. Hon är en värdig representant för Göteborgs sjöfartshistoria.

  Idag ligger Isolda på Gotenius Varv i Göteborg där renovering sker genom frivilliga krafter samt genom stöd av sponsorer.

  Bli medlem i ”Föreningen Skonaren Isoldas Vänner” och följ renoveringen genom medlemsbladet. Ta del av fartygets historia och erhåll erbjudanden om aktiviteter.

  Vill du aktivt arbeta i projektet med underhåll, dokumentation/ administration kan du ansöka om medlemskap i ”Isolda Ekonomisk Förening” (ägare av skonaren) kontakta styrelsen via hemsidan.

  Sponsring av projektet kan ske genom kontanta bidrag, produkter eller tjänster som kommer skonaren Isolda till godo.


  Välkommen till S/V Isoldas hemsida
  Styrelsen (IEF)


Den 6 december, 2016 fick Isolda Mesanmasten, den tredje och sista masten på plats. Isolda låg i Docka under påmastningen. Hela arbetet sköttes av personal från Gotenius Varv.Isoldas Fockmast under tillverkning och påmastning vid Gotenius Varv