Startsidan
Fartygsfakta
Projektet S/V Isolda
Isolda Ekonomisk Förening
Bli medlem i (FSIV)
Arbetsdagar
Kajutahistorier & övriga berättelser.
Carl Julius
Var finns vi?
K-märkning
Sponsorer
Kontakt


2002-06-11
Dnr 375/02-54


Beslut om K-märkning av fartygStatens Sjöhistoriska museers fartygsråd har vid sitt möte den 28 maj 2002 beslutat att ”k-märka” fartyget Isolda, SMBE och att fartyget anses som kulturhistoriskt värdefullt.

Isolda är det sista helt svenska segelfartyget som seglat i oceanfart. Hennes historia är välkänd och väldokumenterad. Carl Julius Ahlgren och hans skepp skapade historia redan under sin livstid. Skrovet och delar av utrustningen finns kvar och är i någorlunda gott skick. Det finns ett sällsynt rikt dokumentationsmaterial med ritningar, fotografier och berättelser om livet ombord. Fartyget är teknikhistoriskt-, samhällshistoriskt- och person/socialhistoriskt intressant.

Stockholm dag som ovan:
Keith Wijkander: överintendent
Claes Wollentz, Intendent


För ytterligare information kontakta intendent Claes Wollentz, 0733 – 40 16 40, telefontid tisdag – onsdag 09.00 – 15.00.ISOLDA / SMBE / 4048
Byggd: 1902, Lödöse Varv.
Material: Stål.
Längd: 37,13 Bredd: 7,98 Djup: 3,45 Brt: 272.

ägare: Isolda ekonomiska förening
c/o Peter Ahlander
Ole Måns Gata 14
426 67 Västra Frölunda.Motivering av k-märkningsbeslut.

1. Det kulturhistoriska sammanhanget.
Isolda är det sista helt svenska segelfartyget som seglat i oceanfart. Hennes historia är välkänd och väldokumenterad. Carl Julius Ahlgren och hans skepp skapade historia redan under sin livstid. Skrovet och delar av utrustningen finns kvar och är i någorlunda gott skick. Det finns ett sällsynt rikt dokumentationsmaterial med ritningar, fotografier och berättelser om livet ombord och familjen Ahlgren. Fartyget är teknikhistoriskt-, samhällshistoriskt- och person/socialhistoriskt intressant.

2. Tekniskt tillstånd.
Skrovformen är samma som den ursprungliga. De flesta bordläggningsplåtarna är sannolikt utbytta genom åren. Idag ersätts järn av stål och under vattenlinjen svetsar man istället för nitning. Skrovet är vitt vilket det alltid varit. Ursprungliga rundhus och skanshus är borta men ska återuppbyggas. Kajutan finns kvar i det skick den fick under motorfartygstiden. Däck och däckshus ska återskapas till ett skick som motsvarar segelfartygsepoken. Men för att kunna bedriva verksamhet kommer modifieringar att göras efter sjöfartsverkets krav. Idag saknar Isolda rigg. Maskinen är en B&W Alpha på 265 hkr som installerades 1950.

3. Utrustning.
Utrustningen ombord är idag begränsad. Det finns ett manuellt ankarspel, ett patentankare och diverse äldre navigationsutrustning. En äldre skeppsbåt finns bevarad fast skadad och i dåligt skick. Inredningen planeras efter äldre disposition med kajuta rymmande hytter, salong och mäss, ett rund hus med wc och förråd, skans med byssa, hytt och manskapsförläggning.

4. Tillgänglighet – Verksamhet.
Fartyg ligger nu på varv och visning kan endast ordnas efter begäran. Planen är att Isolda ska bli ett seglande skolfartyg öppet för allmänheten.

5. Helhetsintryck. Isoldas historiska värde ligger i att hon kan levandegöra en unik epok för seglande oceanfart. Ett mycket rikt dokumentationsmaterial omfattar ritningar, loggböcker, bilder, samt berättelser från folk som arbetat och levt ombord. Upplevelsevärdet har därför potential att präglas av äkthet och kvalitet både i helhet och i detaljer. Det pedagogiska värdet kan bli mycket tydligt och omfatta både skeppsteknik, framförande och funktion. Verksamheten att återföra fartyget till ett skick som oceangående segelfartyg styrs av en tydlig kulturhistorisk inriktning. Det historiska värdet, dokumentationsmaterialet och det kulturhistoriska sammanhanget gör att Isolda bedöms som kulturhistoriskt värdefull. Genomförs projektet på det sätt som planeras kommer värdet att kunna stärkas ytterligare