Startsidan
Fartygsfakta
Projektet S/V Isolda
Isolda Ekonomisk Förening
Bli medlem i (FSIV)
Arbetsdagar
Kajutahistorier & övriga berättelser.
Carl Julius
Var finns vi?
K-märkning
Sponsorer
KontaktIsolda Ekonomisk förening (IEF)

1994 bildades Isolda ekonomisk förening av några eldsjälar som köpte S/V Isolda från en mc-klubb som hade tänkt göra om skrovet till en till flytande verkstad.

Under åren har föreningen ideellt arbetat med underhåll av fartyget, insamlande av fartygsdokumentation samt planering av renoveringsarbetet. Föreningen har idag 200 medlemmar. Styrelsen 2024 består av följande:

 • Ordförande: Margareta Romander
 • Projektledare: Tommy Andersson
 • Kassör: Maria Sjögelid
 • Ledamot: Lennart Sandell
 • Ledamot: Peter Wallberg
 • Ledamot: Mats Berggren
 • Isolda

  Föreningen är uppdelat i olika arbetsgrupper enligt följande:

  Projektgrupp:
  Ansvarar för renoveringen av Isolda. Samordnar projektet så att projektet följer handlings och tidsplan. Består av en gruppansvarig från respektive grupp samt ev. leverantörer.

  Teknisk grupp:
  Ansvarar för den tekniska driften av fartyget. Utarbetar rutiner för och ansvarar för underhållet av fartyget. Ansvarar för arbetsdagar. Behjälplig vid frågor från leverantörer under renoveringen.

  Dokumentationsgrupp:
  Dokumentera berättelser och föremål tillhörande skutan. Gör inventeringsförteckning över föremål. Ansvara för utställningar/ föreläsningar om Isolda. Löpande via hemsidan eller föreläsningar informera om Isoldas historia. Löpande dokumentera projektet med video för framtida presentation.

  Ekonomigrupp:
  Ansvarar för redovisningen. Finansierings-/ marknadsföringsgruppen Söka medel bland fonder/stiftelser och övriga bidrag. Söka sponsorer. Ansvara för löpande kontakter med sponsorer. I framtiden marknadsföra seglingsprogram. Ansvara för PR / information. Kontakt med press/ massmedia. Köper / säljer artiklar. Ansvarar för hemsidan.

  I framtiden tillkommer:


  Seglings- och bemanningsgrupp:

  Ansvarar för fördelning av besättningsplatser. Ansvarar för förberedelser inför seglatser.

  Utbildningsgrupp:
  Ansvarar för utbildning av blivande besättningar och ungdomssegling.
  Arrangemang/festkommitté: Ansvarar för festaktiviteter inom föreningen. Hjälper övriga grupper vid arrangemang.